Законодавство у сфері судово-експертної діяльності

Закон України “Про судову експертизу”

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Реєстр методик проведення судових експертиз

Порядок проведення рецензування висновків судових експертів