Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій

Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:

    • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо);
    • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
    • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;
Читати більше

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

    • Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (зазначити реквізити). Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність (зазначити організацію, підприємство)?
    • Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (зазначається організація або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
Читати більше