Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

 

Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:

    • визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
    • визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
    • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
Читати більше

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

    • Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?
    • Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (зазначається назва організації), за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
Читати більше

Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.