Земельно-технічна експертиза

Судова земельно-технічна експертиза належить до інженерно-технічних видів експертиз та являє собою дослідження певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно земельної ділянки та розроблення варіантів розподілу або порядку користування досліджуваних ділянок у відповідності до діючих нормативних документів.

Предметом земельно-технічної експертизи є встановлення даних щодо фактичного землекористування, розмірів та меж земельних ділянок, їх відповідності даним, зазначеним у правовстановлюючих документах.

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є:

    • визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо);
    • визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній технічній документації;
Читати більше

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у користуванні співвласника (співвласників)?

Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?

Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки?

Читати більше