Оціночно-будівельна експертиза

           Оціночно-будівельна експертиза полягає у дослідженні об’єктів нерухомого майна з метою визначення їх ринкової або неринкових видів вартостей з урахуванням таких параметрів як місцерозташування, площа, технічний стан, планування, стан оздоблення віддаленість від об’єктів інфраструктури, тип будинку тощо.

      Оціночно-будівельна експертиза включає наступні види оцінки:

  • оцінка житлової нерухомості;
  • оцінка нежитлової нерухомості;
  • оцінка об’єктів незавершеного будівництва;
  • оцінка споруд, передавальних пристроїв і будівель різного функціонального призначення.

   Оцінка вартості об’єктів нерухомості необхідна в наступних випадках:

  • при розподілі (виділі частки) об’єктів нерухомості;
  • при поділі майна подружжя;
  • в інших випадках.

         Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:

  • визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
  • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

         Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

   Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?

   Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?

    Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?