Будівельно-технічна експертиза

     Судова будівельно-технічна експертиза – це вид судових інженерно-технічних експертиз, яка включає в себе дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів.

     Предметом судової будівельно-технічної експертизи є встановлення в результаті дослідження документів і натурних обстежень із застосуванням спеціальних знань у галузі будівництва фактичних даних щодо технічного стану будівельних об’єктів; якості, об’ємів та вартості будівельно-монтажних робіт, а також причин аварій та розмірів ушкоджень, пов’язаних з порушенням вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва; відшкодування матеріальної шкоди, розподілу житла, визначення порядку користування житлом тощо.

     Головними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

    • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
    • визначення відповідності виконаних будівельних робіт і побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
Читати більше

    Найбільш поширеними випадками призначення судових будівельно-технічних експертиз є цивільні спори, пов’язані з питаннями експлуатації житлових будівель, господарських споруд, визначення розмірів заподіяної матеріальної шкоди внаслідок залиття, пожежі, якості та об’ємів виконаних будівельних робіт, а також при розподілі домоволодінь.

     Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Читати більше