Автотоварознавча експертиза

Судова автотоварознавча експертиза включає в себе дослідження транспортних засобів, їх складових частин.

Предметом автотоварознавчої експертизи є встановлення в результаті дослідження із застосуванням спеціальних знань у галузі автотоварознавства фактичних даних щодо характеристик, вартості транспортного засобу, обсягів та вартості відновлювального ремонту чи розміру матеріального збитку, заподіяного власнику пошкодженого транспортного засобу тощо.

Найбільш поширеними випадками призначення судових автотоварознавчих експертиз є спори, пов’язані з питаннями відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Завдання, які вирішує судова автотоварознавча експертиза, стосуються визначення:

    • ринкової вартості КТЗ, їх складників;
    • оціночної вартості КТЗ для цілей оподаткування;
    • вартості арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складників у разі вимушеного їх продажу;
    • вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України;
    • вартості пошкодженого КТЗ;
Читати більше

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?

Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?

Читати більше